jobb - lediga jobb
jobb - Sök

Sök lediga jobb i Sverige

Skriv in ort, yrke eller relaterade ord till det jobb du söker:


Visa


Söka jobb tips

Nya jobb

Lärare i Svenska som andraspråk och Matematik - Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Halmstad är en populär turistort såväl som hemstad. Här bor 92 000 invånare som ständigt blir fler i en av landets mest expansiva regioner. Tillsammans med kommunens 7 700 medarbetare har du chansen att vara med och utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi har fler än 70 yrkesgrupper som gör skillnad. Vill du vara med? Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande. Vi har bland annat kommunens största samlade utbud av gymnasieutbildningar samt kurser för vuxna. Sannarpsgymnasiet söker just nu en lärare till introduktionsprogrammet med inriktning språkintroduktion. På skolan går arbetsglädje och framtidstro hand i hand. Vill du vara en del av detta? Sök till oss! ARBETSUPPGIFTER Att undervisa i Svenska som andraspråk och Matematik på Språkintroduktionen för elever i grundskolans lägre årskurser. I tjänsten ingår även mentorskap då du ansvarar och följer ett antal elever under deras studietid. KVALIFIKATIONER Vi ser att du som söker är behörig i ämnena Svenska som andraspråk och Matematik samt har en speciallärarutbildning. Vi söker dig med höga ambitioner och ett brinnande intresse för undervisning och elevens utveckling. Läs mer

Matematik lärare, grundskolans senare år och/eller gymnasienivå - Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Halmstad är en populär turistort såväl som hemstad. Här bor 92 000 invånare som ständigt blir fler i en av landets mest expansiva regioner. Tillsammans med kommunens 7 700 medarbetare har du chansen att vara med och utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi har fler än 70 yrkesgrupper som gör skillnad. Vill du vara med? Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande. Vi har bland annat kommunens största samlade utbud av gymnasieutbildningar samt kurser för vuxna. Sannarpsgymnasiet söker just nu en lärare till introduktionsprogrammet med inriktning språkintroduktion. På skolan går arbetsglädje och framtidstro hand i hand. Vill du vara en del av detta? Sök till oss! ARBETSUPPGIFTER Att undervisa Matematik på Språkintroduktionen för elever i grundskolans högre årskurser. I tjänsten ingår även mentorskap då du ansvarar och följer ett antal elever under deras studietid. KVALIFIKATIONER Vi ser att du som söker är behörig grundskollärarutbildning 4-9 altenativt gymnasielärare i Matematik.Vi ser det som önskvärt att du har speciallärarutbildning. Vi söker dig med höga ambitioner och ett brinnande intresse för undervisning och elevens utveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med ungdommar som har särskilda behov,samt arbetat med barn/ungdommar med annat modersmål än Svenska. Läs mer

Utvecklingsledare IT/Systemansvarig - Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen
Halmstad är en populär turistort såväl som hemstad. Här bor 92 000 invånare som ständigt blir fler i en av landets mest expansiva regioner. Tillsammans med kommunens 7 800 medarbetare har du chansen att vara med och utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi har fler än 70 yrkesgrupper som gör skillnad. Vill du vara med? Hemvårdsförvaltningen ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet. Förvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 2 200 anställda. Vi strävar ständigt efter utveckling och förnyelse inom vårt verksamhetsområde. ARBETSUPPGIFTER Som utvecklingsledare IT kommer du att vara systemsansvarig för vårt verksamhetssystem, Magna Cura och med detta arbeta både strategiskt och operativt som systemadministratör. I ditt ansvarsområde ingår det både att utveckla och förvalta systemet,vara internkonsult samt ingå i nätverk med andra kommuner och leverantörer. Du kommer att agera som beställare mot intern IT-driftsverksamhet och systemleverantören, Pulsen, gällande drift-och utvecklingsfrågor. Som systemansvarig kommer du att ansvara för systemdokumentation, rutiner och säkerhetsarbete för Magna Cura samt olika former av datauttag och statistik. Du kommer även att vara delaktig i olika utvecklingsprojekt inom både Hemvårdsförvaltningen och Halmstads kommun. KVALIFIKATIONER Lämplig högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara tillämplig för tjänsten. Du måste ha erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt och av att arbeta med olika IT-system. Erfarenhet av Magna Cura är en fördel liksom goda kunskaper i MS Access. Hemvårdsförvaltningen arbetar med individen i fokus vilket ställer krav på servicekänsla och gott bemötande. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, yrkeskunnande och kreativitet. Detta förutsätter god kommunikationsförmåga utifrån hemvårdsförvaltningens värdegrund. Läs mer

Projektledare/Samordnare, projekt Stadsutveckling - Varbergs kommun, Planeringskontoret
Vill du vara med och forma Varbergs mittpunkt. Vill du vara med och vidareutveckla Varberg som en av landets mest kreativa och attraktiva framtidskommuner? Vi befinner oss mitt i en expansiv fas med många spännande projekt och söker nu engagerade medarbetare som kan vara med och leda i vår verksamhet. Hos oss får du en central roll i samhällsbyggandet – i en kommun med kreativt klimat och hög livskvalitet. Vår vision har siktet ställt mot 2025 då vi ska vara Västkustens kreativa mittpunkt, och mot 2030 då mellan 75 – 80 000 invånare bor och verkar i Varbergs kommun. För att nå dit är framåtanda, nytänkande, kunskap och mod viktiga ledord för vår tillväxt, och det ska ske med hållbarhet och delaktighet som viktigaste förhållningssätt. Just nu söker vi kvalificerade medarbetare för att bygga upp en projektorganisation för Varbergs kanske största samhällsplaneringsprojekt någonsin. Trafikverket ska förlägga Västkustbanan i dubbelspår genom tunnel under Varbergs tätort (projekt Varbergstunneln). Varbergs kommun och Hallands hamnar ska bygga en ny effektiv och miljöanpassad hamn. De markområden som frigörs ska omvandlas till stadsdelar som förbinder vår attraktiva stadskärna med havet och tillgängliggör området för alla (projekt Stadsutveckling). ARBETSUPPGIFTER I Varbergs kommun är hållbar samhällsbyggnad ett prioriterat område. Med nya förutsättningar, som att förlägga Västkustbanan i tunnel under Varbergs tätort (projekt Varbergstunneln) och att flytta stora delar av vårt hamnområde, försvinner gamla barriärer och stadens centrum får chans att växa ner mot havet. Redan idag är Varberg staden som börjar med en strand, men möjligheterna för fler att få tillgång till detta ökar betydligt. Arbetet med stadens omvandling hanterar vi i ett särskilt stadsutvecklingsprojekt. I hög grad kommer projektet att kännetecknas av öppenhet i process och dialog. Vi söker nu dig som har gedigen kompetens och erfarenhet av att projektleda och/eller driva och samordna små eller stora stadsbyggnadsprojekt utifrån öppenhet, dialog och samverkan. Du ska ha vana av att bygga upp och driva en projektorganisation bestående av många olika kompetenser, och att ha en aktiv roll i att skapa, förankra och arbeta mot de mål som ställs upp i projektet. Du ska vara mål- och resultatinriktad, men samtidigt lyhörd och ödmjuk inför uppgiften att skapa en plattform för verklig dialog och samverkan, där krav på hållbarhet kommer att vara styrande. Till en början kommer projektet att vara mycket fokuserat på dialog och samverkan, för att längre fram bli allt mer inriktat på mark- och exploateringsfrågor, utformning, gestaltning och genomförande. Stadsutvecklingsprojektet kommer att vara en viktig pusselbit i Varbergs vision om att till 2025 utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt. Vi ber dig därför bekanta dig med visionen och i din ansökan formulera dina tankar kring vad ser som viktiga framgångsfaktorer för att nå dit med detta projekt. Besök www.varberg2025.se för mer bakgrund. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant högskoleexamen inom exempelvis ingenjörsämnen, arkitektur, stadsutveckling, samhällsplanering, samhällsbyggnad, stadsbyggnad eller motsvarande. Du har ett brett intresse för och erfarenhet av hållbarhets- och markanvändningsfrågor och fysisk planering. Du har dokumenterad kompetens i kvalificerad projektledning samt flerårig erfarenhet av att projektleda och/eller driva små eller stora stadsutvecklingsprojekt. Du är van vid att bygga upp och driva en projektorganisation med många olika kompetenser, samt att bedriva projekt i samverkan med en stor mängd olika aktörer. Du har förstås även vana av att i projektet ta fram och arbeta med budget och mål. Du är van att tänka långsiktigt och strategiskt, samt att involvera dina kollegor i processen med att skapa, formulera, förankra och arbeta mot de mål som gemensamt ställs upp. Meriterande för tjänsten är gedigen dokumenterad kunskap och/eller erfarenhet av att bygga upp en plattform för verklig dialog och samverkan, exempelvis med invånare och andra aktörer. Kunskap om arbete i politiskt styrda organisationer är bra, men vi ser gärna sökande med bakgrund inom konsultbranschen eller liknande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvaliteter. Som projektledare för stadsutvecklingsprojektet har du mycket kontakt med markägare, näringsidkare, byggföretag, kommuninvånare, och representanter för andra förvaltningar och bolag inom kommunen. Därför är det viktigt att du är kommunikativ och serviceinriktad, samt både driven, lyhörd och samarbetsorienterad. I rekryteringen kommer dina dokumenterade erfarenheter att ha stor betydelse. Därför ska du redovisa minst 3-5 referensprojekt som du varit involverad i samt vilken roll du haft i dem. Dessutom vill vi ha 1-2 referenspersoner per projekt som vi kan kontakta för att utvärdera dina kvalifikationer för tjänsten. Läs mer

Vill du vara med och påverka framtidens VA produktion? - Vivab
Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) ansvarar för vatten, avlopp och avfallshantering i Varberg och Falkenberg. Med cirka 145 anställda och en omsättning på 250 miljoner kronor driver VIVAB en verksamhet som berör runt 100 000 personer och utgör därmed ett av landets större vatten- och avfallsföretag. Med vår breda verksamhet och förankring i samhällsutvecklingen kan du utvecklas och få erfarenheter som få andra företag kan erbjuda. Halland är en av landets mest expansiva regioner och har en hög takt vad gäller utbyggnad och etablering av nya bostads- och industriområden. Verksamheten vid avdelningen Planering syftar till att planeringen av utbyggnad av Va-anläggningar i nya och gamla områden genomförs på ett långsiktigt och väl fungerande sätt, till en försvarbar kostnad. Avdelningen ansvarar också för samordning och tolkning av va-taxa samt att ledningsregister och fastighetsarkiv finns aktuellt. Vi söker nu en PLANERINGSINGENJÖR med en bakgrund inom VA. ARBETSUPPGIFTER Som planeringsingenjör medverkar du vid utredning och planering av VA-systemet i vid bemärkelse. Du deltar i översikts- och detaljplanearbetet där du representerar och bevakar VIVAB:s intressen. Du ansvarar för och genomför VA-utredningar i samband med exploateringar och andra utbyggnader – såväl själv som med hjälp av konsulter. Du deltar också vid planeringen och med att ta fram handlingar för de sanerings- och förnyelsearbeten vi gör på ledningsnätet med egen personal samt utför och medverkar i upphandlingar av konsulttjänster och entreprenader som tillhör dina projekt. Hos oss får du kollegor med stor erfarenhet inom VA och gott om arbetsglädje. KVALIFIKATIONER Vi tror att du har lätt för att ta egna initiativ, kommunicera med andra människor och knyta kontakter. Du är van att arbeta med team och att bygga och underhålla nätverk såväl internt som externt. Bakgrund För att du ska kunna utföra arbetet som vi efterfrågar behöver du ha en högskoleutbildning med teknisk inriktning eller likvärdig arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av liknande arbete gärna inom vatten- och avloppsbranschen. Då du kommer att ha många möten och kontakter måste du ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska men även behärska engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i offentlig sektor. Datorvana och B-körkort krävs. Läs mer

Samordnare för bildandet av Kustvattenråd - 25% - Region Halland, Avdelningen för regional samverkan
Region Halland är en av länets största arbetsgivare med cirka 7 500 medarbetare. En stor del av Region Hallands verksamhet utgörs av hälso- och sjukvård, men vi ansvarar också för regional tillväxt och bedriver utvecklingsarbete inom en rad områden. Visionen är att göra Halland till den bästa livsplatsen. Region Halland arbetar i samverkan med kommunerna och vi gör gemensamma prioriteringar av utvecklingsområden som vi ska arbeta med tillsammans. Nu har Region Halland och kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm samt Båstad tagit initiativ till att bilda ett Kustvattenråd. Ett vattenråd är ett fristående samverkansorgan där berörda aktörer kan mötas och diskutera olika vattenfrågor. Vatten berör alla och kustvattenrådet förväntas därför få en bred representation från olika organisationer, föreningar, företag mfl. Vi söker nu en samordnare för att leda denna process. ARBETSUPPGIFTER Samordnaren ska ta fram en samverkansstruktur för ett kustvattenråd för Halland och Båstad, inklusive plan för finansiering och plan för fortsatt arbete. Tjänsten är ett deltidsuppdrag under två år och tanken är att ett Kustvattenråd ska ha etablerats inom de två åren. Arbetet ska även resultera i ett beslutsunderlag som kan ligga till grund för ett politiskt beslut om fortsatt organisation av Kustvattenrådet. Samordnarens uppgift är att driva och samordna samverkansprocessen och handlar till stor del om att samordna olika aktörer och skapa delaktighet. Arbetsuppgifter inbegriper att anordna och leda möten och seminarier i syfte att lyssna av, skapa delaktighet och se till att olika intressenter får komma till tals. Samordnaren har ett stort eget ansvar och sköter allt ifrån administration, mötesanteckningar, rapportskrivning, deltar i nätverksträffar och möten med olika aktörer, håller i presentationer och egna möten. Tjänsten innebär ett stort mått av självständigt arbete inom ramen för uppdraget och att arbeta i samverkan med många olika aktörer. Tjänsten är placerad inom Region Halland, men arbetar på uppdrag av de deltagande kommunerna. Arbetet leds av en styrgrupp där samtliga kommuner och även Länsstyrelsen i Halland finns representerade. KVALIFIKATIONER Den person vi söker har kompetens inom natur- och miljökunskap och erfarenhet av att leda och samverka. Du får gärna ha erfarenhet av projektledning och/eller pedagogisk erfarenhet. Brett nätverk är en merit, liksom kunskap om vattenförvaltning. Eftersom fokus ligger på samverkan och att skapa delaktighet är det viktigt att du är en god lyssnare med förmåga att förstå olika perspektiv och hitta gemensamma nämnare. Du har utmärkt förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Du är van att arbeta självständigt och målstyrt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Läs mer

Turnerande Säljare Telenor First - Telenor Sales
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12,3 Mdr SEK (2012) och cirka 2100 anställda. Turnerande Säljare Telenor First Med passion för försäljning, resor och kundmöten  Du blir en del av: Telenor First Tour är Telenors mobila säljkanal och vi var först på Telecommarknaden med upplevelsebaserad försäljning. Det innebär att vi ofta bjuder in våra kunder till spännande events runtom i landet, samtidigt som våra medarbetare är på plats för att sälja Telenors produkter och tjänster. Den röda tråden i all vår försäljning är att vi är kundernas coach. Det betyder att vi är lyhörda, professionella, tydliga och engagerade.  Du får:Kan du skapa en kundupplevelse i världsklass med hjälp av god service och engagemang? Som säljare hos oss på Telenor First Tour kommer du att resa runt i landet och jobba med försäljning av våra abonneang och tjänster. Ditt uppdrag blir att ge våra kunder bästa möjliga bemötande när du marknadsför våra produkter.  Hos oss får du en omfattande introduktionsutbildning och under din fortsatta anställning finns möjlighet till spännande påbyggnadsutbildningar inom exempelvis försäljning, kundbemötande och ledarskap. Du möter höga förväntningar men får också en social och rolig arbetsmiljö där du och dina kollegor coachar varandra varje dag, med stöd från teamleaders.  Du har:  * Du är gymnasieutbildad * Du har B-körkort * Dessutom har du mellan ett halvår och ett års arbetslivserfarenhet * Det är meriterande om du tidigare jobbat med försäljning eller service * Det är en fördel om du ägnar dig åt lagsport eller liknande   Du är: Beskriver man dig som person använder man ord som engagerad och full av bra idéer. Det innebär att du alltid gör ditt bästa för att skapa ett bra resultat, oavsett vad du jobbar med. Att ta ansvar för dig själv och ditt team är en självklarhet för dig. Det innebär bland annat att du håller tider och att du är lika hjälpsam mot kunder som du är mot kompisarna i ditt team. Hos oss mäts du lika mycket på vad du gör som hur du gör det – därför är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med våra; Be Inspiring, Keep Promises, Be Respectful, Make it Easy.  Placeringsort: Resande  Sök: Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Rekryterare Johan Wall, Johan.Wall@telenor.com Sök tjänsten via länken nedan. Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via mail. http://www.telenor.se/privat/om-telenor/karriar/lediga-jobb/annons.html?ItemId=874565 Sista ansökningsdag: Vi arbetar löpande med denna rekrytering och vill därför ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2013-07-21.  Följ oss gärna genom att gilla oss på Facebook på "Telenor_Karriär", där du får ta del av nyheter inom bl.a. karriärutveckling hos oss. Läs mer

POSTDOKTOR inom HÄLSA och LIVSSTIL - Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad är en av Halmstads största arbetsplatser. Vi är ca 600 anställda. Högskolan består av fem tvärvetenskapliga sektioner som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap, data- och elektroteknik, informationsvetenskap, hälsa, samhälle, humaniora och lärarutbildning. Flera av våra utbildningsprogram och forskargrupper är unika för Sverige. POSTDOKTOR inom HÄLSA och LIVSSTIL Forskningen är inriktad på deltagarstyrd utveckling av digitala system som främjar hälsa och välbefinnande hos barn. För denna anställning riktas speciellt fokus på implementering och utvärdering av en digital tjänst som förmedlar kamratstöd mellan barn i behov av särskilt stöd och ett webbaserat system som stödjer barns delaktighet i sjukvården. Forskningen sker i samverkan med partners från näringsliv, offentlig sektor och högskolor. En del av arbetet innebär internationellt samarbete. Arbetet innebär även deltagande i handledning av doktorander tillsammans med seniora handledare. Vidare ingår undervisning som kan ligga på grundläggande, avancerad och/eller forskarutbildningsnivå. Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Sökanden ska ha doktorsexamen med för anställningen lämplig inriktning. För denna anställning krävs dessutom erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och forskningskompetens inom kvalitativ metodologi. Vidare krävs erfarenhet från interventionsinriktad eller deltagarbaserad forskning. Skicka ansökan senast 2013-08-29 märkt "Ref nr HOS 1/13" via post till Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 HALMSTAD eller vi mail till: rekrytering139@hh.se Ansökan ska innehålla: 1. Avsiktsförklaring, 2. Styrkt CV, 3. Publikationslista, 4. Dokumenterad redogörelse för den vetenskapliga skickligheten och den efterfrågade erfarenheten för behörigheten, 5. Max 8 publikationer. KONTAKTPERSONER Funktion: Sektionschef Namn: Anders Nelson E-post: anders.nelson@hh.se Telefon: 035-167488 Funktion: Docent Namn: Jens Nygren E-post: jens.nygren@hh.se Telefon: 035-167863 Funktion: SACO-representant Namn: Kristina Hildebrand E-post: kristina.hildebrand@hh.se Telefon: 035-167183 Läs mer

Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare - Kungsbacka Kommun
Sök ett Ungdomsjobb - för dig som är arbetslös, bor i Kungsbacka och är under 25 år. Serviceområde Fastigheter söker en händig ungdom. Serviceområde Fastigheter hyr internt ut kommunägda och inhyrda fastigheter och lokaler till kommunens olika verksamheter. Serviceområde Fastigheter svarar för hyresadministration, fastighetsdrift och skötsel, fastighetsunderhåll och verksamhetsvaktmästeri. Beskrivning av arbetsuppgifter: Enklare fastighetsskötsel utom- och inomhus samt verksamhetsvaktmästeri. Det kan vara allt från underhållsarbete och reparation till att flytta möbler och skruva upp tavlor. Önskvärda kompetenser: En händig och relativt självständig person. Utåtriktad, serviceinriktad och samarbetsvillig. Gärna körkort. Läs mer

Säljare - Multicomponent Norden AB
Multicomponent Norden AB:s affärsidé är att marknadsföra och sälja nischbetonade elektronikkomponenter till den tillverkande industrin i Norden (www.multicomponent.se). Nu söker vi en säljare. Kontoret är beläget i Kungsbacka men vi är även öppna för andra placeringsorter som exempelvis Stockholmsområdet. Du har stor erfarenhet och känner dig trygg i rollen som säljare och hur hela säljprocessen fungerar. Helst med erfarenhet av elektronikkomponentbranschen eller annan industriförsäljning. Du har ett allmänt teknisk intresse och har stor förståelse för tekniken och kundens behov, kan lyssna , ställa rätt frågor, analytisk förmåga och kan bygga upp ett förtroende för en långsiktig och professionell relation till dina kunder. Du ska hålla kontakt med befintliga kunder och bearbeta nya, har en stor drivkraft att nå uppsatta mål och att föra projekten framåt på ett metodiskt sätt. Du kan uttrycka dig väl i engelska, både tal och skrift. Våra kunder finns i Sverige samt våra nordiska grannländer. Tjänsten innebär framförallt resande inom Sverige men övriga Nordiska länder kan beröras. Läs merSkicka smslänk till kompis

Tjänsten är beta. För mer information kontakta jobb(snabel_a)jobblediga.se. Testa gärna med mobilen genom att skriva in jobblediga.se i mobilens webbläsare.